TQM

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące usług oferowanych przez naszą firmę.
Prosimy o wypełnienie formularza. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h.

Wypełnij formularz

Szybki kontakt

Kontakt 801 011 473, 698366695 22 266 80 63, 33 486 91 27 tqmtc@tqmtc.pl 40208956 tqmtcpolska TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. Warszawa

Rzetelna firma

TQMTC w Pifs

TQMTC w Pifs

TQMTC w Pifs

Systemy Zarządzania

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku uczestniczy w ciągłej walce konkurencyjnej. Jednym z narzędzi, dzięki któremu Twoja Firma może pokonać rynkowego przeciwnika może być wdrożony i funkcjonujący system zarządzania np. na zgodność ze standardami ISO. Proponujemy Państwu współpracę, która pomoże we wdrożeniu i nadzorowaniu systemów, aby stały się one pomocne przy osiąganiu celów istotnych dla rozwoju firmy. Proponujemy Państwu systemy, które przyniosą wymierne korzyści dla organizacji, będą realnym narzędziem do zdobywania nowych partnerów rynkowych. Proponujemy Państwu systemy, które nie tylko będą generowały koszty, zabierały czas, tworzyły kolejną dokumentację, lecz będą stanowiły drogowskaz w kierowaniu organizacją.

Zarządzanie Jakością wg ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 to pierwszy ze standardów określający wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wdrożenie może być kierowane do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, jak również do organów administracji publicznej.

Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 jest standardem poszerzającym wymagania normy ISO 9001:2015 o specyficzne wymagania skierowane dla przemysłu motoryzacyjnego. IATF 16949:2016 wyszczególnia wymagania systemu zarządzania jakością dla projektowania, produkcji i jeżeli dotyczy, montażu i serwisu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego. Ma zastosowanie dla każdej lokalizacji dostawców produkujących i świadczących usługi dla motoryzacji. Swoim zakresem oddziaływania obejmuje także kolejne łańcuchy dostaw poddostawców części, materiałów i usług.

Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 standard będący integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem, którego podstawą jest określenie wpływu organizacji na środowisko wraz ze zminimalizowaniem tegoż oddziaływania. ISO 14001 to również standard, który pomoże twojej organizacji zweryfikować obowiązujące ją przepisy prawne oraz utrzymywać je pod stałym nadzorem.

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N-18001

OHSAS 18001 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mająca na celu zmniejszać i ograniczać ryzyko pracowników, klientów i osób postronnych współpracujących z organizacją.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2005

HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to standard, który umożliwia racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywność oraz systematyczną ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, określa również metody ich eliminacji podczas produkcji żywności.

Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

ISO 27001 został opracowany z myślą o stworzeniu powszechnie dostępnej struktury zabezpieczeń. Dlatego też spełnia on zarówno aspekty techniczne, administracyjne jak i prawne. Kierując się dziesięcioma punktami sprawdzającymi, standard ten zawiera w sobie optymalne zastosowanie dla firm, które powinny go wdrożyć dla efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zintegrowane SZJ

Zintegrowany system zarządzania to udokumentowany i spójny system zarządzania spełniający wymagania co najmniej dwóch norm. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest polecanym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla organizacji, która ma zamiar wprowadzić kilka różnych systemów zarządzania.

ZAŁÓŻ KONTO

Zarejestruj się na naszej stronie, by uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych.

ZALOGUJ SIĘ

Profil na CentrumSzkolen.pro

Generator kodów QR

Pobierz w formacie PNG

Pobierz czytnik QR kodu na swój telefon

Strefa pracodawcy

Strefa pracodawcy jest obecnie w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce.